Stichting Familie Bert & Alie Verwelius

Doelstelling

Het bestrijden en/of voorkomen van kinderziekten, het bestrijden en/of tegengaan van honger en voedselschaarste, het verlenen van steun aan voedselbanken en daaraan gerelateerde hulpverlening in Nederland en het doen van uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen zoals bedoeld in artikel 6:33 Wet inkomstenbelasting 2011 en eventueel nader door de belastingdienst te stellen voorwaarden

Hoofdlijnen Beleidsplan

De Stichting zal schenkingen ontvangen van de oprichter; de Stichting doet zelf niet aan fondsenwerving, maar staat wel open voor schenkingen van anderen; de Stichting beheert de ontvangen gelden conservatief; de Stichting beoogt geen vermogensvorming of exploitatieoverschotten; het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning.

Bestuur (PDF document):
Download

Ontvangsten en uitgaven (PDF document):
Download 

Contactgegevens

Naam
Stichting Familie Bert & Alie Verwelius

RSIN
850549218

Adres
Energieweg 2, 1271 ED, Huizen

Telefoonnr
035-5284000