Stichting Familie Bert & Alie Verwelius

Doelstelling

Het bestrijden en/of voorkomen van kinderziekten, het bestrijden en/of tegengaan van honger en voedselschaarste, het verlenen van steun aan voedselbanken en daaraan gerelateerde hulpverlening in Nederland en het doen van uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen.

Hoofdlijnen beleidsplan/verslag activiteiten

Hoofdlijnen beleidsplan 2021-2025

De Stichting ontvangt jaarlijks schenkingen van de Verwelius Groep, welke opgericht is door de oprichter van de stichting; de Stichting doet zelf aan bescheiden fondsenwerving; de Stichting beheert de ontvangen gelden conservatief; de Stichting beoogt geen vermogensvorming of exploitatieoverschotten; het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning.

De stichting heeft tot doel een duurzame relatie op te bouwen met een beperkt aantal goede doelen. Hiertoe bestaat het voornemen om met name donaties te doen aan de Voedselbank en een aantal aan kanker gerelateerde goede doel instellingen.

Verslag activiteiten 2019

De Stichting heeft het afgelopen jaar schenkingen van de Verwelius Groep ontvangen en daarnaast een aantal kleine schenkingen van derden. De Stichting heeft uitkeringen gedaan aan een beperkt aantal goede doelen waarmee de stichting een duurzame relatie heeft, zoals de Voedselbank, het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Stichting Alpe d’HuZes. Deze uitkeringen zijn geheel gefinancierd uit de ontvangen donaties.

Bestuur (PDF document):
Download

Ontvangsten en uitgaven (PDF document):
Download 

Contactgegevens

Naam
Stichting Familie Bert & Alie Verwelius

RSIN
850549218

Adres
Energieweg 2, 1271 ED, Huizen

Telefoonnr
035-5284000